Dvorana 1

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09.00
Pilates Mix
09.00
09.55
Pilates Mix
09.00
09.55
09.30
18.00
Kralježnica
18.00
18.55
Kangoo
18.00
18.55
Kralježnica
18.00
18.55
Kangoo
18.00
18.55
18.30
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30
Lift
19.00
19.55
Noge-guza *
19.00
19.30
Lift
19.00
19.55
Noge-guza *
19.00
19.30
19.30
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
20.00
Kangoo
20.00
20.55
Step Aerobic
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Step Aerobic
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.30
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.00
Lift
19.00
19.55
Lift
19.00
19.55
19.30

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Kralježnica
18.00
18.55
Kralježnica
18.00
18.55
18.30

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Kangoo
18.00
18.55
Kangoo
18.00
18.55
18.30
20.00
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
20.00
Step Aerobic
20.00
20.55
Step Aerobic
20.00
20.55
20.30

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09.00
Pilates Mix
09.00
09.55
Pilates Mix
09.00
09.55
09.30

Ponedjeljak

Srijeda

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta

* sat traje 30 minuta

Dvorana 2

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
20.00
Spinning
20.00
20.55
Spinning
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
20.00
Spinning
20.00
20.55
Spinning
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Srijeda

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta