Dvorana 1

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Kralježnica
18.00
18.55
Mix pilates
18.00
18.55
Kangoo početna
18.00
18.55
Mix pilates
18.00
18.55
Kralježnica
18.00
18.55
18.30
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30
Lift
19.00
19.55
Noge-guza *
19.00
19.30
Lift
19.00
19.55
Noge-guza *
19.00
19.30
19.30
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
20.00
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.30
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

No grupe available!
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.00
Lift
19.00
19.55
Lift
19.00
19.55
19.30

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Kangoo početna
18.00
18.55
18.30

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Kralježnica
18.00
18.55
Kralježnica
18.00
18.55
18.30

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
20.00
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Mix pilates
18.00
18.55
Mix pilates
18.00
18.55
18.30

Utorak

Četvrtak

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta

* sat traje 30 minuta

Dvorana 2

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Ritmika i ples
18.00
18.55
Ritmika i ples
18.00
18.55
Kangoo početna
18.00
18.55
18.30
19.00
Spinning HIIT
19.00
19.55
19.30
20.00
Spinning HIIT
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Kangoo početna
18.00
18.55
18.30

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Ritmika i ples
18.00
18.55
Ritmika i ples
18.00
18.55
18.30

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.00
Spinning HIIT
19.00
19.55
19.30
20.00
Spinning HIIT
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Srijeda

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta

Dvorana 3 (Vladka Mačeka 26/1)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09.00
MorningOF
09.00
09.55
MorningOF
09.00
09.55
MorningOF
09.00
09.55
09.30
10.00
Cross OF III
10.00
10.55
10.30
17.00
BasicOF
17.00
17.55
BasicOF
17.00
17.55
BasicOF
17.00
17.55
17.30
18.00
Cross drill
18.00
18.55
Cardio killer
18.00
18.55
Cross drill
18.00
18.55
Cardio killer
18.00
18.55
Cross drill
18.00
18.55
18.30
19.00
Cross OF I
19.00
19.55
Cross OF III
19.00
19.55
Cross OF I
19.00
19.55
Cross OF III
19.00
19.55
Cross OF I
19.00
19.55
19.30
20.00
Cross OF II
20.00
20.55
Cross OF II
20.00
20.55
Cross OF II
20.00
20.55
20.30
21.00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
10.00
Cross OF III
10.00
10.55
10.30
19.00
Cross OF III
19.00
19.55
Cross OF III
19.00
19.55
19.30

Utorak

Četvrtak

Subota

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
20.30
21.00

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09.00
MorningOF
09.00
09.55
MorningOF
09.00
09.55
MorningOF
09.00
09.55
09.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
17.00
BasicOF
17.00
17.55
BasicOF
17.00
17.55
BasicOF
17.00
17.55
17.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Cross drill
18.00
18.55
Cross drill
18.00
18.55
Cross drill
18.00
18.55
18.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.00
Cross OF I
19.00
19.55
Cross OF I
19.00
19.55
Cross OF I
19.00
19.55
19.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
20.00
Cross OF II
20.00
20.55
Cross OF II
20.00
20.55
Cross OF II
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Cardio killer
18.00
18.55
Cardio killer
18.00
18.55
18.30

Utorak

Četvrtak

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta