Dvorana 1

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Pilates
18.00
18.55
Kangoo
18.00
18.55
Pilates
18.00
18.55
Kangoo
18.00
18.55
18.30
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30
Kralježnica
19.00
19.55
Noge-guza *
19.00
19.30
Kralježnica
19.00
19.55
Noge-guza *
19.00
19.30
19.30
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
20.00
Kangoo
20.00
20.55
Step Aerobic
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Step Aerobic
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.30
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.00
Kralježnica
19.00
19.55
Kralježnica
19.00
19.55
19.30

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Kangoo
18.00
18.55
Kangoo
18.00
18.55
18.30
20.00
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
Kangoo
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
20.00
Step Aerobic
20.00
20.55
Step Aerobic
20.00
20.55
20.30

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Pilates
18.00
18.55
Pilates
18.00
18.55
18.30

Ponedjeljak

Srijeda

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta

* sat traje 30 minuta

Open Gym

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Cross OF
18.00
18.55
Basic
18.00
18.55
Cross OF
18.00
18.55
Basic
18.00
18.55
Cross OF
18.00
18.55
18.30
19.00
Lift
19.00
19.55
Lift
19.00
19.55
19.30
20.00
Spinning
20.00
20.55
Spinning
20.00
20.55
20.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19.00
Lift
19.00
19.55
Lift
19.00
19.55
19.30

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Basic
18.00
18.55
Basic
18.00
18.55
18.30

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
20.00
Spinning
20.00
20.55
Spinning
20.00
20.55
20.30

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18.00
Cross OF
18.00
18.55
Cross OF
18.00
18.55
Cross OF
18.00
18.55
18.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta