Od rane dobi je sportski aktivan u brojnim sportovima (tenis, odbojka, boks…) Do danas najviše aktivan u odbojci gdje radi kondicijsku pripremu sportaša kao trener. Na Kineziološkom fakultetu usavršava svoje znanje o ljudskoj tijelu i aktivnosti. Tijekom fakulteta pa sve do danas sudjeluje na mnogim seminarima i predavanjima koja mu pomažu u radu s članovima. Posebnu pažnju pridaje kondicijskoj pripremi sportaša, u kojem smjeru se najviše i educira.